• Start  »  
  • Aktualności  »  
  • Praca jako agent ubezpieczeniowy – ile zarabia i jak zacząć karierę?

Praca jako agent ubezpieczeniowy – ile zarabia i jak zacząć karierę?

8.3.2022

Czym dokładnie zajmuje się agent ubezpieczeniowy? Jak nim zostać? Jakie trzeba mieć predyspozycje? Ile zarabia się w tym zawodzie? Czy warto rozpocząć karierę agenta?

Agent ubezpieczeniowy to pośrednik między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Jego zadaniem jest pomoc i wsparcie klientów w wyborze odpowiedniej polisy na życie/majątkowej/zdrowotnej. Nie należy go mylić z doradcą ubezpieczeniowym.

Praca w ubezpieczeniach

Agent ubezpieczeniowy zajmuje się pozyskiwanie klientów i podpisywaniem umów, oczywiście również doradza w kwestii wyboru konkretnego ubezpieczenia – jest pośrednikiem/przedstawicielem. Z kolei doradca ubezpieczeniowy działa na podstawie umowy agencyjnej , zawartej z konkretnym zakładem ubezpieczeń. Musi zostać wpisany do rejestru. Agent może mieć podpisaną umowę z jednym towarzystwem albo z kilkoma – wtedy działa jako mulitagent.

Agent ubezpieczeniowy – praca – obowiązki

Do obowiązków agenta należy przede wszystkim: organizacja i nadzór czynności agencyjnych, pozyskiwanie klientów, budowanie i utrzymywanie z nimi relacji, zawieranie umów ubezpieczeniowych, prezentowanie oferty ubezpieczyciela i pomoc w doborze odpowiedniej polisy oraz wykonywanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umowy ubezpieczeniowej.

Do jego obowiązków należy również poszerzanie swojej wiedzy – obowiązek doskonalenia swoich umiejętności nakłada na agentów ustawa.

Podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych agent musi zachować tajemnicę w odniesieniu do wszystkich danych i informacji, które uzyskał w trakcie wykonywania czynności agencyjnych oraz zachowania transparentności przed klientem – poinformowania go czy jest związany zawodowo z jednym towarzystwem czy z kilkoma.

Agenci wykonujący swoje zadania we współpracy z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeniowym (tzw. multiagenci) są zobowiązani do posiadania ochrony w postaci ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Jest to odpowiedzialność cywilna agentów na wypadek szkód powstałych na skutek podejmowanych przez nich działań lub w wyniku zaniechania.

Agent ubezpieczeniowy – zarobki

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy? Serwis wynagrodzenia pl. podaje, że średnie wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego wynosi ok. 3400 zł brutto. Dotyczy to młodszych agentów – bardziej doświadczeni mogą liczyć na ok. 3700 zł brutto. Oczywiście zarobki są uzależnione od poziomu doświadczenia. Kierownik zespołu sprzedaży może liczyć na ok. 6000 zł brutto, a dyrektor sprzedaży nawet na 24 000 zł.

Agent ubezpieczeniowy otrzymuje także premie od liczby pozyskanych klientów i sprzedanych polis. Jego pensja w dużej mierze zależy od jego umiejętności sprzedażowych.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Aby zostać agentem, nie trzeba kończyć studiów czy specjalnych szkół. Można ukończyć kurs lub szkolenie u ubezpieczyciela. Należy natomiast spełnić pewne warunki i przejść pozytywnie proces rekrutacyjny w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Warunki te są określone w ustawie z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym:

§  pełna zdolność do czynności prawnych

§  niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne (przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz skarbowe

§  wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe

§  rękojmia dochowania rzetelności w pracy

§  zdanie egzaminu organizowanego przez zakład ubezpieczeń.

Firmy ubezpieczeniowe najczęściej szukają osób, które mają umiejętności interpersonalne, zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, łatwo nawiązują kontakty z ludźmi i do tego są nastawione na realizację wyznaczonych celów. Są to tzw. umiejętności miękkie.

Z kolei aby zdobyć umiejętności potrzebne w pracy agenta ubezpieczeniowego, można zapisać się na kurs online. Trwa on 130 godzin w trybie zdalnym – po jego ukończeniu otrzymuje się stosowne zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: rynek ubezpieczeniowy w Polsce i za granicą, podmioty rynku ubezpieczeń, charakterystyka podstawowych grup produktowych, prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń, rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, zawieranie ubezpieczeń, obsługa portfela umów, likwidacja szkód, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie OC – posiadacza pojazdu, ubezpieczenia auto casco, inne ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia mienia od zdarzeń elementarnych, ubezpieczenie mieszkań i domów, ubezpieczenie działalności gospodarczej, ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia na życie i dożycie, inne ubezpieczenia – rolne, transportowe, zawodowe i inne. Kursanci uczą się jakie są obowiązki agenta, co musi zawierać umowa ubezpieczeń, jakie są wymogi zawiadamiania o zdarzeniu losowym, jak rozpatrywać reklamację.

Kurs ten jest skierowany do osób poszukujących pracy w agencjach ubezpieczeniowych i innych podmiotach na rynku finansowym. Po jego ukończeniu jest możliwość zdawania egzaminu na agenta w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się licencję i zostaje wpisanym na listę agentów ubezpieczeniowych w KNF – wnioski składa agent za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym współpracuje.

Dlaczego warto wybrać kurs online?

Kurs online to wygodna forma nauki – bez wychodzenia z domu, w dowolnym miejscu, bez konieczności marnowania czasu na dojazdy. Poza uczestnictwem w kursie uczestnik otrzymuje materiały w formacie PDF. Ma możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub czat. Szkolenia i kursy online’owe są coraz popularniejsze – również dzięki pandemii. Każdy może uczyć się i zdobywać nowe umiejętności, siedząc wygodnie w fotelu w swoim domu, a nawet na wyjeździe.

Kursy online – dla kogo są przeznaczone i jak się zapisać?

Kursy tego rodzaju są skierowane do osób pełnoletnich, posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie. Aby zapisać się na kurs, nie trzeba zdawać żadnego egzaminu ani przychodzić na rozmowę rekrutacyjną. Wystarczy wybrać konkretny kurs i podpisać umowę online – także bez wychodzenia z domu. Wszystkie formalności zajmują kilka minut.

Więcej na temat kursów online można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/agent-ubezpieczeniowy—online.

Dlaczego warto zostać agentem ubezpieczeniowym?

Praca w ubezpieczeniach to przede wszystkim: niezależność, kontakt z ludźmi, wolność finansowa, możliwość zarabiania więcej, możliwość dysponowania własnym czasem pracy, szacunek społeczny, możliwość pomocy innym, konieczność ciągłego dokształcania oraz dynamiczne środowisko pracy.

Agent ubezpieczeniowy sam organizuje sobie pracę – ma swoją działalność i jest sam dla siebie szefem. Może więc organizować swój czas pracy dowolnie. Odpowiada za realizację celów i swój własny dochód. Poza tym ma możliwość ciągłego kontaktu z ludźmi – często ciekawymi ludźmi. Wolność finansowa wynika z tego, że agent sam decyduje ile zarobi – jego wynagrodzenie jest uzależnione od zaangażowania i efektywności pracy. Im więcej pracuje, tym więcej zarabia – może w łatwy sposób zwiększyć swój dochód. Poza tym agent może dowolnie dysponować swoim czasem – wcale nie musi siedzieć w biurze od 8 do 16. Może spotykać się z klientami o dowolnej porze, może jeździć do nich do domu. Wszystko zależy od niego. Jego środowisko pracy jest dynamiczne. Nie musi pracować stacjonarnie – może nawet pracować zdalnie – ustalając szczegóły przez telefon czy mailowo. Pomaga innym poprzez pomoc w wybraniu najlepszej i najdogodniejszej dla klienta polisy – dostosowanej do jego potrzeb. Ma możliwość budowania pozytywnych relacji z klientami. Agent musi stale się dokształcać, ponieważ przepisy ubezpieczeniowe często się zmieniają – powinien być z nimi na bieżąco.

 

 

 

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00