•  «  

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę uczyć się w Żaku?

Jeśli tylko masz ukończone 18 lat – oczywiście! Przyjmujemy Słuchaczy w każdym wieku, z maturą lub bez niej. Możesz wybierać spośród ponad 30 – bezpłatnych i płatnych – kierunków nauki. Sprawdź naszą ofertę tutaj i zarezerwuj sobie miejsce w wybranej szkole wypełniając formularz on-line. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Gdzie mogę się zapisać do szkoły Żak?

Miejsce na wybranym przez siebie kierunku zarezerwujesz wypełniając formularz on-line. W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą nasz pracownik i omówi szczegóły rozpoczęcia nauki. Możesz też bezpośrednio skontaktować się z wybraną szkołą. Sekretariaty szkół czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, a w soboty od 8:00 do 16:00. Pełną listę sekretariatów szkół i ich aktualne godziny otwarcia znajdziesz tutaj.

Kiedy zaczyna się rekrutacja?

W szkołach Żak rekrutacja trwa cały rok, a o przyjęciu na wybrany kierunek decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia rozpoczynają się w lutym i we wrześniu. Aby zapewnić sobie miejsce w wybranej szkole, już dziś zarezerwuj je poprzez formularz on-line!

Czy wymagają Państwo świadectwa maturalnego?

Nie. Nie musisz mieć matury, żeby uczyć się w naszych szkołach policealnych.

Czy zapisu do szkoły może za mnie dokonać inna osoba, np.: żona, mama, siostra, znajomy?

Niestety nie. Aby zapisać się do naszej szkoły, musisz osobiście dostarczyć dokumenty do sekretariatu.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O przyjęciu do szkół Żak decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Nie musisz zdawać egzaminów występnych. Aby zapewnić sobie miejsce w wybranej szkole, już dziś zarezerwuj je poprzez formularz on-line!

Ile wynosi wpisowe?

0 zł! W szkołach Żak nie pobieramy wpisowego na żadnym z kierunków!

W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Zajęcia prowadzimy zaocznie. Odbywają się więc wyłącznie w soboty i niedziele. Wyjątek stanowi nauka na kierunku „technik masażysta”, gdzie zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Czy ucząc się w Żaku dostanę zaświadczenie do urzędu?

Na Twoją prośbę wystawimy Ci bezpłatnie zaświadczenie do ZUS, KRUS, WKU i MOPS i innych instytucji.

Kiedy dostanę legitymację?

Legitymację odbierzesz po rozpoczęciu danego semestru. Szczegółowych informacji udzieli sekretarz Twojej szkoły.

Czy muszę osobiście odebrać legitymację?

Legitymacja, jako tzw. druk ścisłego zarachowania, wydawana jest wyłącznie za potwierdzeniem odbioru i konieczny jest własnoręczny podpis osoby, na którą jest wystawiona.

Czy frekwencja na zajęciach liczy się do egzaminu?

Tak, liczy się frekwencja. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić dwa podstawowe warunki: rozliczyć pracę kontrolną oraz posiadać minimum 50 % frekwencji na danym przedmiocie.    

Jakie muszę mieć dokumenty, żeby się zapisać?

W szkołach Żak formalności ograniczamy do minimum.
Do zapisania się będziesz potrzebować

 

w przypadku szkoły policealnej:

  • świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury),
  • 2 zdjęć legitymacyjnych,dowodu osobistego,
  • zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (lekarz medycyny pracy),

 

do liceum:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej bądź zasadniczej szkoły zawodowej,
  • 2 zdjęć legitymacyjnych,
  • dowodu osobistego.

O inne dokumenty wymagane przy zapisie na wybrany przez Ciebie kierunek, zapytaj w sekretariacie szkoły.

Ile kosztuje nauka w szkołach Żak?

Nauka w Żaku na większości kierunków jest całkowicie bezpłatna. Na kierunkach płatnych oferujemy szereg zniżek. Ile możesz zaoszczędzić oraz jakie warunki trzeba spełnić, by zapłacić mniej? Dowiesz sie poniżej:

  • zniżka w wysokości 20 % za kierunek płatny, do której upoważnieni są absolwenci kierunków płatnych i bezpłatnych,
  • zniżka w wysokości 25 % za kierunek płatny, przyznawana aktywnym słuchaczom kierunków bezpłatnych, którzy w każdym miesiącu osiągną min. 50% frekwencję.