• Start  »  
  • Aktualności  »  
  • Komunikacja z pacjentem - nowy kurs dla opiekunów medycznych i nie tylko

Komunikacja z pacjentem - nowy kurs dla opiekunów medycznych i nie tylko

28.2.2022

Każda osoba wiążąca swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia i chcąca pracować w środowisku medycznym powinna mieć odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności pozwalające na pomoc pacjentowi. To jednak nie wszystko – równie istotna jest komunikacja z pacjentem, dzięki której można nie tylko trafniej stawiać diagnozy, ale także poznać i zrozumieć potrzeby pacjenta jak i zadbać o jego komfort. Pomóc może w tym nasz nowy kurs dla opiekunów medycznych i nie tylko – czyli kurs Komunikacja z pacjentem.

Przygotowanie merytoryczne i kursy medyczne to nie wszystko

Lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, opiekun medyczny i przedstawiciele wielu innych zawodów związanych z ochroną zdrowia muszą być przede wszystkim odpowiednio wykwalifikowani – dzięki temu będą w stanie pomóc potrzebującym tego pacjentom. W trakcie nauki zawodu zaniedbywany jest jednak często aspekt relacji między pracownikiem medycznym a osobą, która zgłasza się do niego po pomoc. Warto mieć natomiast świadomość, że często właśnie ta relacja – i właściwa komunikacja z pacjentem – przybliża w dużym stopniu do właściwej diagnozy czy zaspokojenia potrzeb chorej osoby. Dodatkowo może mieć też wpływ na proces zdrowienia pacjenta, a także – na jego samopoczucie. To właśnie dlatego tak istotne jest, by pracownik medyczny potrafił rozmawiać z pacjentem w taki sposób, by rozwiać wszelkie jego wątpliwości i w razie potrzeby – przygotować jego i jego rodzinę na najgorszy scenariusz. Z drugiej strony właściwa komunikacja z pacjentem może też rozbudzić jego zainteresowanie terapią, a tym samym – pobudzić go do aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia.

Warto też pamiętać, że ciężar prowadzenia efektywnej komunikacji z pacjentem spoczywa właśnie na pracowniku medycznym. To on powinien być przygotowany do odpowiedniego porozumiewania się z osobą chorą lub podopiecznym.

Kurs Komunikacja z pacjentem – dla osób pracujących w środowisku medycznym

Osoby, które na co dzień pracują w środowisku medycznym (wykonujące zarówno zawód medyczny jak i niemedyczny, taki jak np. ratownik czy opiekun) mogą zapisać się na nasz kurs Komunikacja z pacjentem. Trwa on 16 godzin i jest realizowany w trybie stacjonarnym.

Co obejmuje przykładowy program nauczania? Oprócz podstawowych kwestii takich jak sposób rozmawiania z pacjentem czy model komunikacji (z uwzględnieniem zachowań, których warto unikać), na program naszego kursu składają się także zajęcia dotyczące emocji pacjenta (często bardzo trudnych, zwłaszcza w przypadku osób ciężko lub nieuleczalnie chorych), roli niewerbalnej komunikacji (gestów, mimiki itd.) czy barier komunikacyjnych w relacjach na linii pracownik medyczny-pacjent lub jego bliscy.

Uczestnicy kursu przeprowadzą też analizę swoich słabych i mocnych stron w kontekście komunikacji oraz dowiedzą się, jak przekazywać niepomyślne wieści – zwłaszcza pacjentom w zaawansowanym stanie choroby. Na zajęciach omówione zostanie również, jak szukać porozumienia w sytuacjach kryzysowych i jak powinien zachować się pracownik medyczny wobec pacjenta i jego rodziny w przypadku śmierci. W programie kursu znajdują się też zajęcia dotyczące rozumienia potrzeb, motywacji i mechanizmów psychologicznych zarówno występujących u samego pacjenta jak i u osób mu bliskich.

Co bardzo istotne, program kursu przewiduje też przekazanie uczestnikom zasad komunikacji z pacjentem w świetle prawa. Dotyczy to także komunikacji z bliskimi pacjenta – zwłaszcza, że przepisy regulują, komu – i jakie – informacje o stanie pacjenta może przekazać pracownik medyczny.

Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik kursu?

Przede wszystkim osoba, która weźmie udział w kursie Komunikacja z pacjentem, będzie potrafiła lepiej komunikować się – nie tylko z pacjentem i jego bliskimi, ale także ze współpracownikami, co również jest niezwykle istotne z punktu widzenia pacjenta. Oprócz tego uczestnicy kursu staną się lepszymi słuchaczami i będą potrafili zadawać odpowiednie pytania – co nie zawsze jest takie oczywiste, zwłaszcza że perspektywa pracownika medycznego mocno różni się od perspektywy pacjenta. Ponadto to właśnie umiejętność słuchania jest kluczowa do poprawy komunikacji i tego, by stała się ona efektywna.

Co jednak prawdopodobnie najistotniejsze, uczestnik kursu będzie lepiej rozumieć potrzeby swoich pacjentów, ich motywacje i zachowania. To z kolei przełoży się nie tylko na poprawienie komunikacji na linii pracownik medyczny-pacjent, ale może też realnie wpłynąć na przebieg leczenia, a w niektórych sytuacjach – nawet wymusić jego zmianę na bardziej dopasowaną do potrzeb pacjenta. Oprócz tego uczestnik kursu zrozumie też motywacje i potrzeby osób bliskich pacjentowi – co może pomóc w ich zaangażowaniu w proces leczenia pacjenta. To niezwykle istotne – zwłaszcza, że pacjenci często podejmują wysiłki, żeby wyzdrowieć właśnie ze względu na swoich bliskich.

To jednak nie wszystko. W sztuce komunikacji ważna jest na przykład świadomość swoich mocnych i słabych stron – niektórzy pracownicy medyczni mają problem z powściągnięciem własnych emocji czy opanowaniem stresu. Uczestnicy kursu nauczą się, jak zmniejszyć stres, który zazwyczaj pojawia się przy okazji rozmów z pacjentem o trudnych sprawach. Dodatkowo zaczną też być świadomi swoich słabych i mocnych stron, jeśli chodzi o komunikację z innymi osobami.

To wszystko składa się z kolei na kolejną umiejętność, którą uczestnicy zdobędą podczas kursu – mowa o umiejętności lepszego przekonania pacjenta do skrupulatnego przestrzegania terapii. Pacjent, który będzie czuć wsparcie pracownika medycznego i jego autentyczne zaangażowanie w proces leczenia chętniej będzie udzielać odpowiedzi na pytania kluczowe dla poprowadzenia właściwej terapii.

Do kogo adresowany jest kurs Komunikacja z pacjentem?

Udział w kursie powinny rozważyć wszystkie osoby pracujące w środowisku medycznym, którym zależy na lepszym zrozumieniu pacjenta. Dotyczy to zarówno doświadczonych lekarzy, pielęgniarek czy położnych jak i studentów uczelni medycznych czy opiekunów medycznych. Kurs może być również przydatny dla absolwentów szkół medycznych, czyli osób wykwalifikowanych w zawodach związanych m.in. z rehabilitacją osób chorych czy polepszaniem jakości ich życia.

Kurs może być też przydatny zwłaszcza dla osób, które pracują w zawodach związanych bezpośrednio z opieką. Mowa m.in. o opiekunach osób starszych czy osób niepełnosprawnych. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie mogą być dla nich niezwykle pomocne, ponieważ w ich zawodzie komunikacja z podopiecznym jest kluczowa. Dotyczy to także opiekunów, którzy zamierzają wyjechać za granicę i tam zajmować się osobami starszymi i schorowanymi.

Na kurs mogą zapisać się także osoby, które dopiero przygotowują się do wykonywania zawodu medycznego i chcą już na samym początku swojej drogi zawodowej wiedzieć, jak powinny podchodzić do pacjentów i co zrobić, by komunikacja z nimi była jak najbardziej efektywna.

Jedynym warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 18. roku życia. Uczestnicy na zakończenie kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat i/lub suplement.

 

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00