• Start  »  
  • Aktualności  »  
  • Kurs terapii zajęciowej – uzupełnij kwalifikacje stacjonarnie lub online

Kurs terapii zajęciowej – uzupełnij kwalifikacje stacjonarnie lub online

22.2.2022

Chcesz pracować jako terapeuta zajęciowy? Nie wiesz jak zacząć? Ukończ kurs terapii zajęciowej w szkole Żak i zobacz czy to zajęcie dla ciebie.

Terapeuci zajęciowi są potrzebni na rynku pracy, ponieważ bardzo wiele osób w Polsce wymaga takiego rodzaju terapii. Czym jest terapia zajęciowa, czym zajmuje się terapeuta zajęciowy i jak nim zostać?

Terapia zajęciowa – co to takiego?

Terapia zajęciowa to sposób rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, który polega na angażowaniu osoby w różne formy aktywności życiowej, a także kształtowaniu otoczenia społecznego i materialnego. Inna nazwa tej metody to ergoterapia – terapia poprzez pracę/zajęcie. Zajęcia terapeutyczne są przeznaczone głównie dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz chorych psychicznie. Są pomocne także w przypadku seniorów, dzieci, które mają problemy z nauką oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem terapii zajęciowej jest przywrócenie lub tez optymalizacja sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym. Oczywiście cel terapii zależy od potrzeb rehabilitowanej osoby, jednak najczęściej za takie cele uważa się: usprawnienie określonej funkcji fizycznej/psychicznej/umysłowej, ogólne usprawnienie – poprawę stanu fizycznego i psychicznego, rozwijanie konkretnych umiejętności, tworzenie lub wzmocnienie u osoby rehabilitowanej poczucia własnej wartości, aktywizacja chorych, przygotowanie do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności zawodowych ułatwiających podjęcie pracy zarobkowej.

Terapia zajęciowa ma na celu umożliwienie osiągnięcia zdrowia i satysfakcji poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Są one bardzo ważne dla rehabilitowanej osoby – nadają jej życiu sens.

Terapia zajęciowa może przybierać następujące formy (ergoterapia): stolarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa, metaloplastyki, krawiectwa, dziewiarstwa, hafciarstwa, kaletnictwa, ogrodnictwa, tkactwa. Jest to także sojoterapia, czyli ludoterapia, trening samoobsługi, umiejętności społecznych, a także arteterapia – sztuki plastyczne, muzykoterapia, choreoterapia, dramaterapia, bilblioterapia. Często są to zajęcia dnia codziennego – przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, ubieranie się, używanie komputera, prowadzenie samochodu, płacenie rachunków itp. Działania terapeuty zajęciowego zawsze są dostosowane do konkretnego pacjenta.

Czym zajmuje się terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy zajmuje się prowadzeniem wyżej opisanej terapii. Dzięki niej usprawnia kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, dzięki czemu odzyskuje on zdrowie i usamodzielnia się. Do zadań terapeuty należy wiele czynności, w szczególności: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym, rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta, określanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta, organizowanie w ramach terapii zajęć terapeutycznych, których celem jest poprawa stanu fizycznego i psychicznego oraz funkcjonowania w społeczeństwie,  uczenia pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta, wykonywanie wraz z pacjentem zajęć o charakterze terapeutycznym.

Aby pracować w tym zawodzie, należy ukończyć kurs terapii zajęciowej, który jest skierowany do wszystkich osób planujących podjąć pracę w sektorze usług społecznych.

Kto może zostać terapeutą zajęciowym?

Oczywiście nie jest to praca dla każdego. Jest to zawód wymagający sporych zdolności interpersonalnych oraz umiejętności, a przede wszystkim cech takich jak: empatia, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, asertywność. W zawodzie tym zdarzają się trudne momenty. Nie jest to łatwa praca, ale na pewno dająca ogromną satysfakcję zawodową.

Perspektywy pracy po kursie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy może pracować w sektorze usług społecznych, czyli m.in. w : domach opieki społecznej, domach pomocy społecznej, hospicjach, dziennych domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, miejscach prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, klubach seniora itp. miejscach.

Stacjonarny kurs terapeuty zajęciowego

Kurs ten trwa 20 godzin i odbywa się w trybie stacjonarnym. Jego koszt to 369 zł. Po ukończeniu uzyskuje się zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły. Program nauczania obejmuje zagadnienia takie jak: wybrane zagadnienia z psychologii, metody i techniki terapii autoterapii stresu, formy komunikacji niewerbalnej, komunikacja interpersonalna (konflikty, zakłócenia, wypalenie zawodowe), elementy anatomii, fizjologii i patologii z zarysem chorób klinicznych, terapia zajęciowa – metodyka zajęć, zajęcia praktyczne, np. nauka wykonywania prac sznurkowych, quilling, malowanie na szkle, nauka wykonywania kolorowanek dla dorosłych, podstawy rysunku i malarstwa.

Terapia zajęciowa – kurs online

Istnieje również możliwość odbycia ww. kursu w formie online. Kurs również trwa 20 godzin i kosztuje 329 zł. Zajęcia odbywają się w trybie online. Po ukończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN i certyfikat szkoły. Aby zapisać się na kurs terapii zajęciowej online wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz posiadanie komputera ze stabilnym łączem, przeglądarką internetową, mikrofonem i słuchawkami.

Więcej na temat wygodnej formy kształcenia, jaką sa kursy online można przeczytać na stronie szkoły: https://zak.edu.pl/aktualnosci/21347-kursy-online-----dlaczego-moga-byc-tak-samo-skuteczne-jak-stacjonarne-.

W szkołach Żak istnieje również możliwość ukończenia 2-letniej policealnej szkoły medycznej na kierunku terapeuta zajęciowy. Jest to kierunek bezpłatny, a jedynym wymogiem do zapisu jest posiadanie wykształcenia średniego (bez konieczności zdania matury).

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00