• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Jak nauczyć się angielskiego? Skuteczna nauka języka

Jak nauczyć się angielskiego? Skuteczna nauka języka

10.1.2022

Są osoby, które od lat uczą się angielskiego, ale ciągle ich poziom znajomości języka nie jest na odpowiednio wysokim poziomie. Inni z kolei uczą się krótko z dobrym efektem. Poznaj klucz do sukcesu w nauce każdego języka obcego.

Wiele osób, którym nauka języka obcego przychodzi z trudem chciałoby wiedzieć jak szybko nauczyć się angielskiego. Poznaj zasady skutecznej nauki, a zobaczysz, że nauczysz się języka szybciej.

Skuteczna nauka angielskiego – zasady

Istnieje wiele zasad skutecznej nauki języka obcego, jednak najważniejsze są 3 z nich, czyli:

 • systematyczność,

 • różnorodność,

 • balans.

Postępowanie zgodnie z nimi jest kluczem do sukcesu w nauce każdego języka obcego.

Systematyczność

Od wieków wiadomo, że powtarzanie, czyli systematyczność i regularność to klucz do skutecznego uczenia się nie tylko języków obcych, ale i wszystkiego innego. Każdy z nas zna starą łacińską sentencję Repetitio mater studiorum est  (Powtarzanie jest matką nauki). Już starożytni wiedzieli, że aby nauczyć się czegoś skutecznie, trzeba regularnie powtarzać materiał. Nic się nie zmieniło – współcześnie nadal ta zasada obowiązuje – nie wymyślono bowiem niczego lepszego.

Najlepszą metodą na powtarzanie materiału są częste, ale krótkie powtórki. Dzięki temu, że powtarzanie jest krótkie nie męczymy zbytnio umysłu. Co to oznacza w praktyce? Najlepiej uczyć się ok. 20 minut dziennie – codziennie albo 2 razy po 10 minut dziennie. To optymalny czas. Każdy spokojnie może wygospodarować 20 minut w ciągu dnia. Małe partie wiedzy są łatwiejsze do zapamiętania.

Różnorodność

W nauce języków ważne jest to, by nie dać się wciągnąć w monotonię i nudę – nasz umysł bardzo tego nie lubi. Chodzi o to, by nauka przybierała różne formy. Warto zatem praktykować cztery aktywności językowe naprzemiennie, czyli: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Czytanie i pisanie są ze sobą nierozerwalnie związane – nie można nauczyć się poprawnie pisać bez umiejętności czytania. Tak samo, aby umieć mówić w obcym języku, trzeba umieć słuchać.

Warto codziennie poświęcać czas na inną aktywność – jednego dnia coś przeczytać, drugiego obejrzeć film, trzeciego napisać jakiś tekst, a czwartego porozmawiać, najlepiej z native speakerem. Na tym właśnie polega owa różnorodność.

Balans

Ważne, by nauka języka sprawiała nam radość. W tym celu powinniśmy dążyć do zachowania równowagi, polegającej na tym, że uczymy się ważnych rzeczy takich jak gramatyka, fonetyka, słownictwo itp., ale jednocześnie rozwijamy swoje zainteresowania w danym języku (poprzez oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie książek, artykułów czy obcojęzycznych stron). Chodzi o to, by połączyć przyjemne z pożytecznym.

Jak szybko nauczyć się angielskiego?

W szybkiej i skutecznej nauce angielskiego pomocne mogą być kursy online. To forma nauki, która stała się popularna w czasie pandemii. Podstawową zaletą kursów online jest to, że można uczyć się bez wychodzenia z domu. W ofercie szkoły Żak dostępne są 3 kursy angielskiego online: angielski dla początkujących, dla średniozaawansowanych i kurs angielskiego maturalny.

Kurs angielskiego dla początkujących (poziom A1/A2) jest skierowany do osób, które nie miały styczności z językiem. Przykładowy program nauczania obejmuje zagadnienia takie jak: słownictwo tematyczne: zaimki dzierżawcze, przymiotniki opisujące osobowość, kraje i narodowości, pogoda, ubrania, zwierzęta, części ciała, czynności w wolnym czasie, jedzenie i picie, pomieszczenia w domu i meble, członkowie rodziny, zawody, codzienne czynności, przymiotniki o znaczeniu przeciwnym, miasto i wieś, wakacje i wypoczynek; struktury gramatyczne: odmiana czasownika „być”, konstrukcja „there is/are”, czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, stopniowanie przymiotników, konstrukcja „be going to”, czasowniki modalne w teraźniejszości: can/can/must/mustn’t/should/shouldn't, konstrukcje verb+infinitive/verb+gerund; formy pisemne: mail, kartka z pozdrowieniami, notatka, zaproszenie; słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie – porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego.

Po ukończeniu kursu angielskiego dla początkujących uczestnik zna struktury gramatyczne i słownictwo z grup tematycznych pozwalające komunikować się na proste tematy w sytuacjach życia codziennego na poziomie A2 oraz rozumie proste teksty pisane i słuchane w języku angielskim, potrafi zredagować krótki tekst pisany.

Szczegóły kursu dostępne na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/kurs---jezyk-angielski-dla-poczatkujacych--poziom-a1-a2---online-.

Kurs angielskiego online średniozaawansowany (poziom B1/B2) jest skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje językowe i nabyć umiejętność swobodnego komunikowania się w codziennych sytuacjach. Program nauczania obejmuje: bloki tematyczne (dane personalne, czynności codzienne, praca, rodzina, dom, żywienie, podróżowanie, wygląd zewnętrzny, transport, plany na przyszłość, pogoda, zdrowie, życie rodzinne i towarzyskie, uczucia, stosunki międzyludzkie, czas wolny, hobby, rozrywka, sport, turystyka, podróże; pogoda, wydarzenia, aktualności społeczne i polityczne, media), funkcje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), gramatykę (rodzajniki określone/nieokreślone; strona bierna (present passive, past passive, present perfect passive); pytania ogólne/szczegółowe, bezpośrednie/niebezpośrednie; pytania z przyimkami; question tags, krótkie odpowiedzi; przeczenia; czasowniki posiłkowe: do/be/have; liczebniki porządkowe, ułamki, ułamki dziesiętne, procenty; daty (w mowie i piśmie); too + adjective, too much..., too many..., not enough + noun, not + adjective + enough; Present Simple w porównaniu z Present Continuous; czasowniki stanu i czynności; Past Simple w porównaniu z Past Continuous; Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous).

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi czytać i rozumie sens artykułów, tekstów, informacji, posiada umiejętność wyszukania informacji w formie pisemnej/ mówionej w danym temacie, potrafi wypowiedzieć się używając własnych argumentów w zakresie tematów związanych z życiem prywatnym oraz zawodowym, rozumie wypowiedzi ustne, potrafi wypowiedzieć się na dany temat oraz potrafi skonstruować formalne/nieformalne formy wypowiedzi.

Szczegóły kursu dostępne na stronie:
https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/kurs---jezyk-angielski-poziom-sredniozaawansowany--poziom-b1-b2---online-.

Kurs angielskiego online maturalny jest skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu dojrzałości. Program nauczania obejmuje zagadnienia takie jak: posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), rozumienie ze słuchu bardzo prostych, krótkich, typowych  wypowiedzi, rozumienie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych, tworzenie prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych, tworzenie prostych i zrozumiałych wypowiedzi  pisemnych w formie prostych wyrażeń i zdań, ustna reakcja w prosty i zrozumiały sposób w codziennych sytuacjach, reakcja w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość) w codziennych sytuacjach, przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie, dokonanie samooceny, współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej (np. podobieństw i różnic między językami). Po ukończeniu kursu angielskiego online maturalnego uczestnik zna strukturę egzaminu i zasady oceniania, umie rozwiązywać różne zadania i jest skutecznie przygotowany do matury z języka angielskiego.

Szczegółowe informacje na temat kursu można znaleźć na stronie:https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/kurs-maturalny-z-jezyka-angielskiego--online.

Co zrobić, by zapisać się na kurs angielskiego online? Wystarczy być pełnoletnim, dysponować komputerem ze stabilnym łączem internetowym, przeglądarką i mikrofonem oraz słuchawkami.

 

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00