Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy

Sesja Styczeń-luty 2023

1.9.2022

Uwaga słuchacze!

Dnia 15 września 2022 r. mija termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2023 r. 

W tym celu należy pojawić się osobiście w sekretariacie szkoły - Główny Rynek 2 w Kaliszu (dotyczy to również absolwentów), w godzinach 08:00-17:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 08:00-16:00.

Ponadto przypominamy, że egzamin ten jest obowiązkowy i przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły i otrzymania świadectwa. Słuchacze, którzy nie przystąpią do egzaminu nie otrzymają świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej na danym kierunku.

W razie pytań prosimy o kontakt: 62767 68 40, kalisz@zak.edu.pl

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00