Jak awansować w służbach mundurowych?

Spełnij marzenie z dzieciństwa i rozpocznij pracę w policji, straży, wojsku lub…ostatni zawód Cię zaskoczy!

26.2.2021

Chyba każdy z nas miał w swoim życiu taki etap, kiedy ulubioną rozrywką była zabawa w policjantów i złodziei. Niektórzy z nas toczyli na podwórkach epickie bitwy, bawiąc się w żołnierzy. Lata mijają, a dorośli no cóż – już nie toczą wojen na podwórku. Nie łapią też złodziei, nie gaszą pożarów. Zrezygnowaliśmy z naszych ambitnych planów zawodowych na rzecz tych bardziej rozsądnych – często wtłaczanych nam przez rodziców. Nie oszukujmy się, nie każdy z nas jest stworzony do tego, co zaplanowali nam mama i tata. Ktoś ma predyspozycje do zostania lekarzem, a ktoś świetnie sprawdzi się jako policjant lub żołnierz. Wymagania do pracy w służbach mundurowych to przede wszystkim nieposzlakowana opinia i wykształcenie średnie. Jeżeli chcesz mieć możliwość awansu to praktycznie w każdej formacji musisz legitymować się odpowiednim wykształceniem. Aby je zdobyć zapisz się do Liceum dla dorosłych Żak.

Kariera w służbach mundurowych - wystarczy zrobić krok

Dlaczego warto zdobyć wykształcenie średnie właśnie teraz? Przede wszystkim jeżeli jesteś na początku swojej kariery zawodowej masz największe szanse na jej świadome ukształtowanie. Nauka w trybie zaocznym. Brak ukrytych opłat. Wykwalifikowana kadra i ponad 80 oddziałów w całej Polsce. To największe zalety nauki w Liceum dla dorosłych Żak W tym tekście omówimy jakie perspektywy otwiera przed Tobą zdobycie wykształcenia średniego.

Wojsko – jak zostać żołnierzem?

Aby zostać żołnierzem wystarczy ukończone gimnazjum lub szkoła podstawowa (8 klasa). Oprócz tego, aby zostać szeregowym lub marynarzem należy odbyć szkolenie w ramach służby kandydackiej lub wcześniej (tj. przed powołaniem do zawodowej służby) pełnić służbę czynną. Kolejny na drodze awansu zawodowego jest stopień starszego szeregowego/starszego marynarza – do jego zdobycia wymagany jest specjalny kurs doszkalający. Wymagania rosną w miarę ambicji. Awans na stopień kaprala/mata (młodszy podoficer) wymaga już posiadania wykształcenia średniego. Jeżeli jesteś żołnierzem i chcesz awansować to już dziś zapisz się do liceum dla dorosłych.
Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/tryb-wyznaczania-zolnierzy-zawodowych-na-stanowiska-sluzbowe-i-18126249.

Zostań strażakiem- jak dostać się do straży pożarnej?

Bycie strażakiem to nie tylko walka z pożarami – to przede wszystkim pomoc miejscowej ludności w sytuacjach zagrożenia np. powodzią. W ramach straży pożarnej wyróżniamy dwie formacje – PSP (Państwową Straż Pożarną) oraz OSP (Ochotniczą Straż Pożarną). Jeśli marzy Ci się praca strażaka w szeregach Państwowej Straży Pożarnej to musisz spełnić następujące wymagania :

 • posiadać obywatelstwo polskie

 • korzystać z pełni praw publicznych

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie

 • posiadać odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne

 • niekaralność (za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe).

Do zawodu strażaka w PSP prowadzą dwie ścieżki. Wolny nabór – czyli rekrutacja w ramach standardowego ogłoszenia o naborze w danej jednostce oraz służba kandydacka czyli nauka w szkole pożarniczej. Podstawą bez której nie można zacząć kariery w Państwowej Straży Pożarnej jest bez wątpienia wykształcenie średnie. Więcej informacji o wymaganiach znajdziesz tutaj.

Jak zostać policjantem?

Łapanie przestępców, działania prewencyjne i zabezpieczanie dowodów. Codzienna praca policjanta z pewnością nie zalicza się do łatwych. Jednocześnie policja należy do tej grupy zawodowej, w której brakuje młodych pracowników. Większość zatrudnionych stanowią 30-latkowie oraz 40-latkowie. Oznacza to, że w policji brakuje młodych pracowników. A jakie wymagania są stawiane przed kandydatem? Podobnie jak w straży pożarnej podstawowym wymaganiem jest odpowiednie wykształcenie – minimum średnie.  Poza tym:

 • musisz mieć polskie obywatelstwo

 • wykazać się nieposzlakowaną opinią

 • wykazać się niekaralnością (za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe).

 • korzystać w pełni z praw publicznych

 • być zdrowym psychicznie oraz fizycznie.

Dodatkowo w trakcie rozmów kwalifikacyjnych zostanie sprawdzony Twój stosunek do służby wojskowej oraz Twoja wiedza szczególnie w kontekście działania władzy: ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Jeżeli chcesz zdobyć przewagę nad konkurencją to oprócz nauki w liceum rozważ zapisanie się na kierunek Technik Administracji w szkole policealnej Żak (jeśli posiadasz wykształcenie średnie). Szczegółowe informacje na temat rekrutacji w policji dostępne są na stronie https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja.

Nie tylko praca na przejściu granicznym – jak zostać strażnikiem granicznym?

Praca w tej formacji stała się ostatnio popularna – coraz więcej potencjalnych kandydatów sprawia, że konkurencja rośnie, a co za tym idzie wzrasta również prestiż tego zawodu. Nabór do straży granicznej prowadzony jest w ściśle określony sposób. Wśród wymagań jakie stawia się przed tą formacją można wskazać:

 • nieposzlakowana opinia

 • potwierdzona stosownym zaświadczeniem niekaralność (za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe) potwierdzona zaświadczeniem

 • korzystanie w pełni z praw publicznych

 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 • -psychiczna oraz fizyczna zdolność do służby

 • umiejętność przestrzegania hierarchii dowodzenia (dyscyplina)

 • umiejętność dochowania tajemnicy wg. przepisów o ochronie informacji niejawnych

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych)

 • udział w naborze i pozytywny wynik egzaminy przeprowadzonego w jednym z ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej.

Kalendarz naboru do straży granicznej znajdziesz tutaj: https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-do-sluzby/3617,Nabor-do-sluzby.html

Jeżeli chcesz jeszcze lepiej przygotować się do pracy w straży granicznej oprócz wykształcenia średniego powinieneś rozważyć zapisanie się na kierunek Agent Celny w ramach kształcenia jednorocznego. Zapisując się do LO dla dorosłych Żak oraz na drugi kierunek zyskujesz prawo do zniżki Więcej nt. zniżek przeczytasz tutaj.

Wsiąść do pociągu i … zostać SOK-istą

Straż Ochrony Kolei to z pewnością jedna z tych służb, o której dość rzadko się mówi. SOK-iści to formacja, której funkcjonariusze dbają o nasze życie, zdrowie, a także mienie – m.in. w obrębie stacji kolejowych, a także w pociągach. Na terenie Polski działa prawie 80 posterunków Straży ochrony Kolei.

Jak zostać Strażnikiem Ochrony Kolei? Podobnie jak przy pozostałych formacjach należy spełnić określone wymagania m.in. odpowiednie wykształcenie. Kandydat:

 • posiada obywatelstwo polskie;

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 • cieszy się nienaganną opinią;

 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych określoną w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.).;

 • nie był karany za przestępstwa umyślne;

 • ukończył 21 lat.

Szczegółowe wytyczne odnośnie wstępowania do pracy w Służbie Ochrony Kolei znajdziesz tutaj.

Twój ruch – dołącz do inspekcji ruchu drogowego

O bezpieczeństwo w ruchu drogowym musi de facto dbać każdy z nas. Nieważne czy jesteśmy kierowcą, pieszym, czy też rowerzystą. Praca inspektora ruchu drogowego polega przede wszystkim na trosce o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, eliminowaniu patologicznych zjawisk w transporcie drogowym oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji wśród przewoźników i prywatnych przedsiębiorców.

Podobnie jak policja, czy straż graniczna  – Inspekcja Transportu Drogowego to formacja uzbrojona. Zasady naboru są podobne jak we wcześniej wymienionych służbach. Podstawowym wymaganiem, które musisz spełnić jest wykształcenie średnie.

Według przepisów Inspektorem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;

 • ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;

 • legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;

 • posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;

 • ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny;

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.”

Gdy spełniasz podstawowe wymagania to oznacza, że śmiało możesz aplikować o przyjęcie na specjalistyczny kurs dla służby kontroli transportu drogowego. Wśród zagadnień do opanowania znajduje się zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Po kursie musisz podejść do egzaminu, który zdecyduje o tym czy opanowałeś wszystkie niezbędne umiejętności. O szczegółach rekrutacji do Inspekcji Transportu Drogowego możesz przeczytać tutaj.

Łap nielegalnych handlarzy dzieł sztuki i jednorękich bandytów

Do obowiązków tej formacji należy przede wszystkim wyszukiwanie przestępców działających na szkodę skarbu Państwa. Na Twoim celowniku jako przedstawiciela Służby Celno-Skarbowej znajdą się oszuści podatkowi, osoby przewożące towar na terenie naszego kraju (bez koniecznej dokumentacji), osoby nielegalnie prowadzące gry losowe oraz handlarze dzieł sztuki wywożący z Polski dzieła sztuki bez stosownych zezwoleń. Jeżeli chcesz wstąpić w szeregi tej formacji to również musisz posiadać wykształcenie średnie.

Dodatkowo kandydat musi:

 • posiadać obywatelstwo polskie;

 • mieć stan zdrowia odpowiedni do zajmowanego stanowiska;

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

 • być niekarany za przestępstwo skarbowe lub inne umyślne przestępstwo (musi okazać zaświadczenie o niekaralności);

 • korzystać z pełni praw publicznych;

 • posiadać nieposzlakowaną opinię.

Dodatkowo każdy kto stara się zdobyć zatrudnienie w Krajowej Administracji Skarbowej musi złożyć stosowne oświadczenie, mówiące o tym, iż nie był on współpracownikiem, nie pełnił służby zawodowej lub nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

Samo postępowanie kwalifikacyjne jest wieloetapowe. Oprócz złożenia wymaganych dokumentów należy m.in. przejść test wiedzy z zakresu administracji państwowej. Stosowną wiedzę na ten temat możesz zdobyć w trakcie nauki na kierunku technik administracji w szkole policealnej Żak.

Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do służby celno-skarbowej możesz zapoznać się tutaj – https://www.employear.com/pl/blog/sluzba-celna.html.

 Zostań prawdziwym agentem

Wśród formacji mundurowych działających w Polsce warto wyszczególnić także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żeby wstąpić w szeregi agent i zostać prawdziwym agentem specjalnym trzeba spełnić szereg wyśrubowanych wymagań. Czym zajmuje się ta agencja? Przede wszystkim uzyskiwaniem oraz analizą informacji o niebezpieczeństwie, zwalczaniem terroryzmu, korupcji, przestępczości zorganizowanej itp. Bez wątpienia jest to bardzo wymagająca służba. Wśród wymagań dla kandydatów do pracy w ABW znalazły się także m.in. wytyczne odnośnie wykształcenia. Jeżeli chcesz pracować w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to:

 • Musisz posiadać obywatelstwo polskie;

 • Musisz mieć pełnię praw publicznych;

 • Musisz wykazać nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;

 • Dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • Musisz posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe.

 • Dodatkowo musisz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Szczegóły procesu rekrutacji do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znajdziesz tutaj - https://poradnikpracownika.pl/-abw-praca-w-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego

LO przepustką do kariery w służbach mundurowych

Jak widać rozpoczęcie pracy w służbach mundurowych powiązane jest ze spełnieniem określonych wymagań. Chcesz zostać policjantem, awansować w wojsku, a może interesuje Cię praca straży pożarnej (w ABW)? Kariera w służbach mundurowych zależy od tego czy spełniasz określone w przepisach wymagania - w tym minimalne wykształcenie. Zrealizuj swoje plany – zacznij już dziś od zdobycia średniego wykształcenia w Liceum dla dorosłych Żak!

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00