Praca i misja w jednym? Opiekunka środowiskowa

Wykorzystaj wrodzoną empatię dla dobra innych

5.1.2021

Są takie zawody, które są nie tylko zwykłym zajęciem zarobkowym, ale także swojego rodzaju misją. Zalicza się do nich zawód opiekunki środowiskowej. Czym zajmuje się osoba wykonująca tę pracę? Jak nią zostać? Czego nauczysz się na zajęciach w szkole Żak? Gdzie można pracować po jego ukończeniu?

Jest wiele osób, które chcą nieść pomoc innym i uczynić z tego swoje główne zajęcie. I nie chodzi tu tylko o lekarzy, pielęgniarki, ratowników, fizjoterapeutów, ale także o tych, którzy wykonują zawody być może mniej znane, takiej jak opiekun medyczny, opiekun osób starszych, pracownik pomocy społecznej, czy właśnie opiekunka środowiskowa.

Czym zajmuje się opiekunka środowiskowa?

Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się pomaganiem innym, a dokładniej pomaganiem i udzielaniem wsparcia społecznego swoim podopiecznym. Chodzi tu o najprostsze czynności takie jak mycie i ubieranie, podawanie leków, karmienie, ćwiczenia, spacery, robienie zakupów, ale także wsparcie psychiczne. Opiekunka środowiskowa pomaga także swoim podopiecznym w prowadzeniu domu – sprzątaniu, gotowaniu oraz gospodarowaniu pieniędzmi. Tworzy optymalne warunki życia dla osoby pozostającej pod swoją opieką. Poza tym opiekunka motywuje podopiecznych do podejmowania aktywności fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Jest często po trosze psychologiem, przyjacielem i powiernikiem. Najczęściej podopiecznymi są osoby przewlekle chore, starsze i samotne. Opiekun środowiskowy może  pracować w takich instytucjach jak MOPS.

Czy każdy może i powinien zostać opiekunką środowiskową?

Nie jest to zawód dla każdego, a tylko dla osób, które czują powołanie do tego rodzaju pracy, chcą pomagać innym i czerpią z tego satysfakcję. Kandydaci do pracy w tym zawodzie powinni także mieć dużą dozę empatii, umieć wczuć się w sytuację swoich podopiecznych. Konieczna jest też ogromna cierpliwość. Poza tym opiekunka musi lubić kontakt z ludźmi. Powinna także umieć słuchać – a raczej wsłuchać się w drugiego człowieka. Dobrze jeśli zdaje sobie sprawę z konieczności bycia gotową na różne wyzwania, jakie stawia ta praca. Ważne jest także to, by umieć dostosować się do zmiennych okoliczności. Z drugiej strony jednak oprócz wrażliwości potrzebna jest też asertywność, bycie twardym i konsekwencja w działaniu.

Chcesz pracować jako opiekunka środowiskowa? Jak nią zostać?

By móc wykonywać ten zawód, należy ukończyć kurs opiekunki środowiskowej z elementami psychologii i socjologii. Nauka trwa rok i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Naukę w szkole kończy się egzaminem zewnętrznym, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po ukończeniu tego kierunku otrzymuje się świadectwo MEN Absolwent uzyskuje kwalifikację świadczenie usług opiekuńczych (SPO.05).

Co obejmuje program nauczania?

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: aktywizacja osoby podopiecznej, anatomia z fizjologią, bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle przepisów krajowych i regulacji Unii Europejskiej. Dodatkowo na kierunku opiekunka środowiskowa nauczysz się języka migowego oraz języka obcego w pomocy społecznej dzięki czemu łatwiej Ci będzie znaleźć pracę. Na zajęciach poznasz także zasady organizacji opieki środowiskowej, podstawy przedsiębiorczości, podstawy psychologii. Jako absolwent kierunku będziesz w stanie przeprowadzić trening umiejętności społecznych. W trakcie nauki zapoznasz się też z wybranymi zagadnieniami z socjologii, profilaktyką chorób w opiece środowiskowej, zasadami opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym (BHP). Będziesz też w stanie wykonać czynności pielęgnacyjno-higieniczne, czynności diagnostyczno-usprawniające i udzielić pierwszej pomocy. Ważnym elementem kursu jest nauka podstaw psychologii, dzięki czemu będziesz mogła  rozpoznawać procesy psychiczne i emocjonalne. Znajomość podstaw socjologii pozwoli Ci na wykorzystanie w praktyce metod integracji podopiecznego ze środowiskiem lokalnym.

Gdzie może pracować opiekunka środowiskowa?

Po ukończeniu nauki na kierunku i uzyskaniu tytułu opiekunka środowiskowa może podjąć pracę m.in.: w domach pomocy społecznej, domach małego dziecka, fundacjach, instytucjach opiekuńczych, placówkach opieki dziennej oraz placówkach niosących pomoc osobom niepełnosprawnym. Możesz także pracować w prywatnych domach. Dość często opiekunki środowiskowe wyjeżdżają do pracy w charakterze opiekunek osób starszych za granicę, np. do Niemiec czy Wielkiej Brytanii, gdzie zapotrzebowanie na tego typu prywatne usługi jest bardzo duże. Oczywiście pracując w krajach Europy Zachodniej, opiekunka może zarobić dużo więcej niż w Polsce.

Więcej informacji na temat kształcenia na tym kierunku można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/opiekunka-srodowiskowa.

Dodatkowe kwalifikacje

Aby poszerzyć swoje kompetencje, opiekunka środowiskowa może także ukończyć odpowiednie kursy, np. kurs terapii zajęciowej czy pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs terapii zajęciowej trwa 20 godzin, kosztuje 229 zł i odbywa się w trybie online. Podczas jego trwania nauczysz się wybranych zagadnień z psychologii, metod i technik autoterapii stresu, form komunikacji niewerbalnej, poznasz zasady komunikacji interpersonalnej oraz elementy anatomii, fizjologii i patologii. Dodatkowo zapoznasz się także z metodyką terapii zajęciowej oraz technik prowadzenia zajęć praktycznych (np. rękodzieła).

Szczegółowe informacje o kursie można znaleźć tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/kurs-terapii-zajeciowej--online-.

W pracy opiekunki środowiskowej przydatne może okazać się także ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Taki kurs kosztuje 159 zł, trwa 8 godzin i odbywa się stacjonarnie. Jest przeznaczony nie tylko dla opiekunek, lecz dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wiedzieć jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Program obejmuje wszystkie elementy niezbędne do późniejszego udzielania pierwszej pomocy np. przez pracowników wyznaczonych przez pracodawcę w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy oraz dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Szczegółowe informacje na temat tego kursu można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-stacjonarne/kurs-----pierwsza-pomoc-przedmedyczna.

Dodatkowo opiekunka środowiskowa może się zapisać na kierunek opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej w ramach szkoły policealnej Żak. Ukończenie dodatkowych kursów da Ci szanse podjęcia pracy na lepiej płatnych stanowiskach. Doświadczenie w pracy jako opiekunka środowiskowa jest cenione w pracy społecznej czy w zawodach tzw. okołomedycznych. Można również ukończyć kurs opiekunki osób starszych czy kurs opiekunki dziecięcej – w zależności z jaką grupą pragniesz związać swoją zawodową karierę. Przyszły lub obecny pracodawca doceni chęć dokształcania i zaangażowanie w pracę.

 

 

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00