Harmonogram Egzaminów Zawodowych CZERWIEC 2024

10.5.2024

Drodzy Słuchacze, poniżej do pobrania harmonogram egzaminów zawodowych praktycznych i pisemnych, które odbędą się w czerwcu 2024 roku.

 1.     Egzamin będzie przeprowadzony  w Zespole Szkół Hotelarska-Gastronomicznych w Kaliszu, ul. Wodna 11.

Opiekun medyczny (egzamin praktyczny Pracownia ul.Browarna 2 Kalisz)

2.     Przystąpienie do egzaminu zawodowego - do obu części - jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, skutkuje nieukończeniem szkoły

3.     Na egzamin pisemny i praktyczny należy się zgłosić najpóźniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu. Należy zabrać obowiązkowo dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) oraz długopis z czarnym tuszem.

 4.     Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin zawodowy jest kategoryczny zakaz  wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych (wejście na sale egzaminacyjną ze smartfonem, smartwatchem  będzie skutkowało unieważnieniem egzaminu.

 W razie pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem: 62 767 68 40.