Menu

Opis kierunku

Chcesz wykonywać ważną i bardzo pożyteczną pracę, zmieniać rzeczywistość, a nawet wpływać na przyszłe pokolenia? Wybierz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości, dzięki którym będziesz sprawnie i twórczo zarządzać szkołą lub inną placówką edukacyjną oraz jej kadrami. Po tym kierunku będziesz mógł unowocześniać polski system edukacyjny!

 • Tryb nauczania:

  wieczorowy
  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  380 (350 godzin zajeć dydaktycznych, 30 godzin praktyk) godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • EGZAMIN:

  egzamin końcowy

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Jednostki samorządowe

 • Ministerstwo oświaty

 • Placówki edukacyjne

 • Prywatne firmy szkoleniowe

 • Szkoły i uczelnie każdego szczebla

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Kierowanie i administrowanie placówka oświatową

 • Kierowanie zmianą

 • Placówka w środowisku lokalnym

 • Psychologiczne aspekty zarządzania