Menu

Opis kierunku

Pracujesz jako nauczyciel i nie masz przygotowania pedagogicznego? A może dopiero zamierzasz rozpocząć pracę w szkole? Wybierz studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne! Pozwolą Ci one uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz pozwolą zdobyć wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Ten kierunek będzie dla Ciebie odpowiedni również, jeśli jesteś psychologiem, socjologiem lub pracownikiem socjalnym i potrzebujesz uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

 • Tryb nauczania:

  wieczorowy
  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  500 (350 godzin zajeć dydaktycznych, 150 godzin praktyk) godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • EGZAMIN:

  egzamin końcowy

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Ośrodki wychowawcze

 • Placówki edukacyjne

 • Placówki oświatowe

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Podstawy oceniania i monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów

 • Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela

 • Wybrane zagadnienia pedagogiki ogólnej i szkolnej

 • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i społecznej