Menu

Opis kierunku

Masz już przygotowanie pedagogiczne, a do tego nienaganną wymowę, dobry słuch i głos? Jesteś idealnym kandydatem na logopedę! Ten kierunek studiów podyplomowych przygotuje Cię do samodzielnego prowadzenia terapii poważnych zaburzeń mowy oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji. Przygotowanie teoretyczne i intensywne praktyki zawodowe dadzą Ci niezbędną w zawodzie logopedy wiedzę i stworzą podstawy do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy.

 • Tryb nauczania:

  wieczorowy
  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  750 (600 godzin zajęć dydaktycznych, 150 godzin praktyk) godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • EGZAMIN:

  egzamin końcowy

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

 • Placówki artystyczne

 • Placówki oświatowe

 • Placówki wychowania pozaszkolnego

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 • Szkoły i placówki specjalne

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu

 • Metodyka pracy logopedycznej

 • Psychologiczne podstawy logopedii

 • Zaburzenia porozumiewania językowego