Menu

Praktyka zawodowa - termin realizacji

7 października 2017

Drodzy Żacy!
Termin rozliczenia praktyk zawodowych w semestrze jesiennym roku szkolnego  2017/2018
to 31 grudnia 2017r.

Prosimy o dopilnowanie realizacji praktyk w terminie.

Zobacz także