Menu

Praktyki zawodowe

1 września 2017

Drodzy słuchacze,

Poniżej do pobrania dwa niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji praktyki zawodowej: dziennik praktyk oraz umowa ( drukujemy w 2 egzemplarzach).

Programy do pobrania w sekretariacie szkoły.

Zobacz także